Zapisy dzieci do Przedszkola nr 3

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 4 - 29 marca 2019 r., termin w postępowaniu uzupełniającym 7 - 31 maja 2019 r.

Podania do oddziałów przedszkolnych należy składać w Sekretariacie Przedszkola nr 3.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych.