Zapisy dzieci do Przedszkola nr 3

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w dniach 1 - 17 marca 2023r., podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r.

Podania należy wysyłać mailowo na adres przedszkoletrojka@onet.pl lub składać w Przedszkolu nr 3.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.