Zapisy dzieci do Przedszkola nr 3

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w dniach 2 - 18 marca 2021 r., termin w postępowaniu uzupełniającym 16 - 21 czerwca 2021 r.

Podania należy wysyłać mailowo na adres przedszkoletrojka@onet.pl lub składać w Przedszkolu nr 3.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.