Tworzymy własne programy telewizyjne

| Opublikowane w: Jeżyki 2019/2020
Tworzymy własne programy telewizyjne

Program telewizyjny

Temat: Tworzymy własne programy telewizyjne. 28 kwietnia, wtorek

I. Higiena poranna, czynności samoobsługowe, pomaganie w przygotowaniu śniadania.
Kodowanie i dekodowanie „Jaką liczbę wskazuje komputer?” – zabawa matematyczna - załącznik 3.
„Bawimy się gazetami” – zestaw ćwiczeń porannych (rzut do celu, wskakiwanie na gazetę, przeskakiwanie przez gazetę).

II. „Tworzymy własny program telewizyjny” – planowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem programu telewizyjnego, tworzenie studia telewizyjnego, logo programu, planowanie występu.
„Telewizja przedszkolaka” – zabawa w telewizję – nagrywanie programów telewizyjnych przygotowanych przez dzieci, przesłanie filmu nauczycielom.

Ćwiczenia analizy wzrokowej i słuchowej – odczytywanie sylab, nazywanie głosek w nagłosie – karty pracy str. 4 i 5.

III. Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakami, nożyczkami.
„Stopklatka” – zabawa dramowa (Uczestnicy wspólnie ustalają hasło będące tematem zabawy, np. "ulubiona bajka – Smerfy". Następnie chodzą/biegają po pokoju. Na słowa prowadzącego „stop-klatka" każdy uczestnik zabawy musi przyjąć nieruchomą pozycję w ten sposób, by ciało ułożone było zgodnie z ustalonym wcześniej tematem zabawy).

Spędzamy czas na świeżym powietrzu zgodnie z ustaleniami MEN oraz restrykcjami wprowadzonymi przez rząd, które weszły w życie 25.03.2020 r.