Rytmika

Rytmika to zajęcia muzyczno-ruchowe, prowadzone przez osobę z wykształceniem muzyczno-pedagogicznym. Zajęcia te mają na celu rozwój kulturalny dzieci poprzez ruch, śpiew oraz własną inwencję. Dzieci na rytmice uczą się piosenek, grają na instrumentach muzycznych, uczą się prostych układów tanecznych oraz poznają podstawowe elementy muzyki.

Język angielski

Kontakt z językiem obcym od najmłodszych lat, pozwala na jego lepsze opanowanie i posługiwanie się nim. Wspomaga zdolność uczenia się, koncentrację oraz zapamiętywanie. Dzieci na zajęciach poznają podstawowe zwroty grzecznościowe oraz słowa z różnych grup tematycznych. Poprzez zabawę, piosenki i scenki rodzajowe dzieci w naturalny sposób zaczynają używać języka.

Religia

Dzieci poprzez zabawy, piosenki i słuchanie opowieści biblijnych poznają życie Jezusa oraz podstawowe prawdy wiary. Uczestniczenie w grupowej katechezie jest okazją do wspólnej modlitwy oraz nauki.