Dokumenty

Statut przedszkola - tutaj

Procedury bezpieczeństwa - tutaj

Procedury bezpieczeństwa podczas pandemii tutaj

Aktualne wytyczne GIS - tutaj