Specjaliści

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z dziedziny logopedii, oligofrenopedagodzy, a także nauczyciele wspomagający, terapeuci pedagogiczni oraz terapeuci integracji sensorycznej.