Wysokość opłat obowiązujących w Przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024

 

ŻYWIENIE

Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia, według ramowego rozkładu dnia, którego całodzienny koszt wynosi 14,70 zł, w tym:

  • śniadanie - w godz. 8:00-8:45 - 3,50 zł
  • obiad - w godz. 11:00-13:00 - 9,70 zł
  • podwieczorek - w godz. 11:30-13:00 - 1,50 zł

 

POBYT

W godzinach od 6:30-8:00 i od 13:00-16:30 koszt jednostkowy (stawka godzinowa) za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu pobierana jest opłata w wysokości 1,14 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/560/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 września 2022 r.

 

OPŁATY

Płatności należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na wskazany rachunek w Banku PKO BP

94 1020 1491 0000 4402 0098 0938