Wysokość opłat obowiązująca w Przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

 

ŻYWIENIE

Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia, według ramowego rozkładu dnia, którego całodzienny koszt wynosi 12,50 zł, w tym:

  • śniadanie - w godz. 8:00-8:45 - 3,20 zł
  • obiad - w godz. 11:00-13:00 - 7,80 zł
  • podwieczorek - w godz. 11:30-13:00 - 1,50 zł
  • dodatkowy posiłek - godz. 15:00 - 3,20 zł

 

POBYT

W godzinach od 6:30-8:00 i od 13:00-16:00 koszt jednostkowy (stawka godzinowa) za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu pobierana jest opłata w wysokości 1,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 lipca 2016 r.

 

OPŁATY

Płatności należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola lub na wskazany rachunek w Banku PKO BP

94 1020 1491 0000 4402 0098 0938