Godziny otwarcia

Nasze Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do godziny 17:00


Godziny pracy poszczególnych grup

grupa Biedronki –  w godz. 6:30 - 16:30

grupa Żabki – w godz. 6:30 –16:30

grupa Jeżyki – w godz. 6:30 - 16:30

grupa Pszczółki – w godz. 7:00 - 12:00, 12:00-17:00 (zmiana tygodniami)

grupa Motylki – w godz. 7:00 – 12:00, 12:00-17:00 (zmiana tygodniami)