Godziny otwarcia

Nasze Przedszkole czynne jest od godziny 6:30 do godziny 17:00


Godziny pracy poszczególnych grup


  • grupa Biedronki –  w godz. 6:30 - 16:30
  • grupa Żabki – w godz. 6:30 –16:30
  • grupa Jeżyki – w godz. 6:30 - 16:30
  • grupa Pszczółki – w godz. 6:30 - 11:30, 12:00-17:00 (zmiana tygodniami)
  • grupa Motylki – w godz. 6:30 – 11:30, 12:00-17:00 (zmiana tygodniami)