II tydzień dyżuru wakacyjnego 2020

| Opublikowane w: Aktualności
II tydzień dyżuru wakacyjnego 2020

Minął już II tydzień dyżuru wakacyjnego w naszym Przedszkolu.

Były to dni wypełnione:
- zabawami w sali i na świeżym powietrzu, np. ruchowymi, sportowymi, konstrukcyjnymi,
- kreatywnymi pracami plastycznymi, 
- czytaniem książek,
- oglądaniem bajek wyświetlanych na tablicy multimedialnej,
- innymi aktywnościami, np. na placu zabaw, w bliskim otoczeniu Przedszkola, zabawy z chustą KLANZY
Uśmiechy na twarzach dzieci, aktywność i zaangażowanie świadczyły o tym, że proponowane zabawy i zajęcia były dla nich ciekawe i sprawiały wiele radości. Czekamy na kolejny tydzień ;-)

 

Działalność podejmowana w tym czasie w naszym Przedszkolu zgodna była z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.