Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021

| Opublikowane w: Aktualności
Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/2021

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 2020-2021

Szanowni Rodzice,
informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz bezpieczeństwo wszystkich wychowanków, pracowników i Rodziców, Nasza Placówka wspólnie z Radą Rodziców postanowiła kontynuować współpracę z Bezpieczny.pl i wdrożyć w tym roku zakup ubezpieczenia od wypadków dla dzieci on-line na specjalnie w tym celu stworzonej Platformie https://bezpieczny.pl/przedszkole/05152. Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo (komputer/telefon), całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.
Za pomocą powyższego linku Rodzic samodzielnie, on-line w 3 minuty za pomocą telefonu lub komputera (niezbędny jest adres e-mail) dokonuje wyboru i zakupu odpowiadającego mu wariantu ubezpieczenia spośród 5 dostępnych w składkach od 34 zł do 140 zł i opłaca składkę przelewem lub w dowolnej placówce bankowej lub pocztowej (po wybraniu opcji zapłać później). Polisa przychodzi na maila na jednej polisie można umieścić kilkoro dzieci, korzystając z opcji „dodaj kolejne dziecko”.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są w stosunku do ubiegłego roku o: świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 (już 2 dni hospitalizacji uprawnia do świadczenia), OIOM – Covid-19, pomoc psychologiczną, koszty odwołania wycieczki szkolnej z powodu choroby lub wypadku. Szczegóły w OWU patrz niżej linki.
OWU: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny
Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny
Karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny

ulotka informacyjna: zakres ochrony.

UWAGA! Aktualna polisa grupowa NNW wychowanków Naszego Przedszkola w Generali za pośrednictwem Bezpieczny.pl ważna jest do 31 sierpnia 2020!

By zachować ciągłość ochrony polisę indywidualną należy zawrzeć jeszcze w sierpniu z datą startu ochrony od 1 września 2020.

POŚREDNIK OPIEKUN NNW SZKOLNEGO: Barbara Polańska-Matuszek , Tel. 690 950 555 E-mail: bmatuszek@bezpieczny.pl,
KOD RABATOWY DEDYKOWANY DLA PLACÓWKI : 05152