Procedury obowiązujące w przedszkolu

| Opublikowane w: Aktualności
Procedury obowiązujące w przedszkolu

Drodzy Rodzice

W oparciu o odpowiednie o aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. wskazujemy wytyczne, które umożliwią bezpieczne funkcjonowanie placówki w obliczu zagrożenia Covid-19. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi oraz ich przestrzeganie

 

 1. Przedszkole funkcjonuje w godzinach 6.30 – 16.30, rodzice proszeni są do przyprowadzania dzieci do godziny 8.30, po tej godzinie szatnia zostaje zdezynfekowana.
 2. Rodzice zobowiązani są do zakrywania w szatni  nosa i ust maseczką i założenia rękawiczek lub zdezynfekowania rąk.
 3. Dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola tylko 1 z rodziców/opiekunów, który zachowuje dystans w szatni z innymi osobami/pracownikami przedszkola.
 4. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic ma obowiązek przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia wyłącznie drogą telefoniczną.
 5. Do przedszkola nie można przyprowadzać dziecka, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. W takim wypadku należy pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 6. Rodzic ma obowiązek zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz wyjaśnić dzieciom konieczności zachowania dystansu wobec swoich rówieśników i opiekunów.
 7. Do przedszkola można przyprowadzać tylko zdrowe dzieci (katar i kaszel to także objaw choroby). Jeżeli pracownik przedszkola zauważy niepokojące objawy ma prawo odmówić przyjęcia dziecka i poprosić o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka, nie stanowiącym zagrożenia dla zdrowia innych podopiecznych placówki.
 8. Jeżeli opiekun w trakcie przebywania dziecka w placówce, zauważy u niego niepokojące objawy, natychmiast izoluje dziecko do miejsca do tego wyznaczonego, powiadamia odpowiednie służby (stację sanitarno-epidemiologiczną, dyrektora, kuratora oświaty) i rodziców dziecka.
 9. W celu zapewnienia kontaktu przedszkola z rodzicami prosi się rodzica o podanie aktualnego numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu i odbierania go w przypadku zaistniałej potrzeby.
 10. Dzieci nie przynoszą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 11. Z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego odstępu, dzieci przyprowadzane do placówki powinny samodzielnie wykonywać podstawowe czynności, tj. spożywanie posiłków, czynności higieniczno-sanitarne w łazience.
 12. Informujemy, że personel placówki korzysta z odzieży ochronnej: maseczek, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, fartuchów i przyłbic.
 13. Zobowiązuje się rodziców do stosowania się do zaleceń przekazywanych przez pracowników przedszkola, które wynikają z troski o zachowanie jak najwyższych standardów zdrowia i higieny.
 14. Wszelkie zasady wprowadzone w przedszkolu zgodne są z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.