Konkurs plastyczny "ZŁOTA POLSKA JESIEŃ"

| Opublikowane w: Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”

 

1.CEL KONKURSU

Podnoszenie świadomości dbania o przyrodę oraz dostrzegania jej piękna we wszystkich porach roku.

2.ZASADY KONKURSU

W konkursie mogą brać udział dzieci przedszkolne z oddziałów „0” oraz uczniowie klas I – VIII.

Prace można wykonać w różnych technikach plastycznych (z wyłączeniem prac przestrzennych i z materiałów sypkich i odklejających się).


Format prac : A4 lub A3.
Prace muszą być opisane na odwrocie ( imię i nazwisko ucznia, klasa/grupa).
Prace nieopisane nie będą oceniane.

3.REALIZACJA KONKURSU

Prace należy składać do dnia 27 października 2020r. (wtorek) u wychowawcy.


Prace nie będą zwracane autorom.

 

Czekamy na Wasze wspaniałe prace :)