Zwierzęta leśne jesienią

| Opublikowane w: Jeżyki 2020/2021

W minionym tygodniu Jeżyki wzbogaciły i usystemtyzowały wiadomości na temat zwierząt leśnych oraz ich sposobu przygotowania do zimy. Najbardziej do gustu przypadła dzieciom organizacja leśnego miniteatru, gdzie najpierw oglądały teatrzyk w wykonaniu nauczyciela, a następnie same inscenizowały opowiadanie z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych sylwet i elementów scenerii.