Andrzejkowy czas

| Opublikowane w: Jeżyki 2020/2021

Jeżyki wraz z wychowawcami zagłębiali zwyczaje andrzejkowe.
Świętowaniu przyświecała radość i świadomość, że to tylko zabawa.