Rekrutacja do przedszkola AKTUALIZACJA

| Opublikowane w: Aktualności
Rekrutacja do przedszkola AKTUALIZACJA

Zakończyliśmy

nabór do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice (tutaj) nr 12/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 2 - 18 marca 2021 r., termin w postępowaniu uzupełniającym 16 - 21 czerwca 2021 r., podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych 23 kwietnia 2021 r.

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:

  • deklaracja zgłoszenia
  • załączniki
  • oświadczenia.

Wypełnione druki wraz z załącznikami

  • obowiązkowo: akt urodzenia/odpis aktu urodzenia
  • jeśli dotyczy: orzeczenia o niepełnosprawności, dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą kandydata, kopia decyzji dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły) i oświadczeniami

należy wysyłać na adres mailowy przedszkola: przedszkoletrojka@onet.pl lub składać w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Przedszkola nr 3, przy ul. Młodzieżowej 44,

w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2021 r.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną proszę nie wchodzić na teren przedszkola.

Informacje udzielamy jedynie telefonicznie.

 

Uwaga!

  1. dokumenty niekompletnie wypełnione, bez aktu urodzenia dziecka nie będą brały udziału w procesie rekrutacji
  2. należy wypełnić wszystkie druki, tj. deklarację zgłoszenia, załączniki, oświadczenia, jeżeli nie dotyczy proszę wpisać "nie dotyczy" oraz złożyć podpis
  3. na maila proszę wysyłać jedynie zeskanowane dokumenty