Ważny komunikat

| Opublikowane w: Aktualności
Ważny komunikat

Informujemy, że zgodnie z  nowymi restrykcjami wprowadzonymi przez rząd

od 27 marca - 9 kwietnia

przedszkole będzie zamknięte.

  • Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ministerstwo zaznacza, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach tym wszystkim osobom, które będą musiały zostać w domu z dziećmi. Wskazuje również, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Można się o niego starać również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.

Uwaga!

Wszystkich rodziców prosimy o regularne logowanie się do systemu iPrzedszkole, za pomocą którego odbywać się będzie nauczanie zdalne.