Przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia

| Opublikowane w: Aktualności
Przedłużenie obostrzeń do 18 kwietnia

Zgodnie z nowymi wytycznymi obowiązujące

obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia


W związku z tym przedszkola nadal są nieczynne.

  • Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

 

Ministerstwo zaznacza, że zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach tym wszystkim osobom, które będą musiały zostać w domu z dziećmi. Wskazuje również, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Można się o niego starać również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek.