Dzień Książki u Żabek

| Opublikowane w: Żabki 2020/2021
Dzień Książki u Żabek

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. Żabki tego dnia również świętowały (tworząc własną książkę o przygodach TROLI, czytając wiersze p. Brzechwy oraz przypomniały sobie wiadomości z czego składa się książka i jak należy o nią dbać).