Dotyczy dzieci nowoprzyjętych

| Opublikowane w: Aktualności
Dotyczy dzieci nowoprzyjętych

Szanowni Państwo

przypominamy, że rodzice dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2021/2022 zobowiązani są przesłać na adres przedszkoletrojka@onet.pl potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola nr 3 (tutaj) w nieprzekraczalnym terminie

do 29 kwietnia.

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z  miejsca w przedszkolu.

 

Rodzice dzieci przyjętych, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu proszeni są o informację telefoniczną.

Nr tel. do przedszkola 52 565 20 60.