Świat Instrumentów i Muzyki

| Opublikowane w: Żabki 2020/2021
Świat Instrumentów i Muzyki

Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu.
Można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza,
ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka.”
Dawid Crosby