Już niedługo! 07.06.2018r. odbędzie się Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków

| Opublikowane w: Aktualności
Już niedługo! 07.06.2018r. odbędzie się Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków

Regulamin Olimpiady Sportowej  dla Przedszkolaków
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

 

 

 1. Głównym organizatorem Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków jest Urząd Miasta Chojnice Referat Kultury i Sportu.
 2. Współorganizatorami Olimpiady Sportowej Dla Przedszkolaków jest Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 3 w Chojnicach, Straż Miejska w Chojnicach, Gmina Chojnice - Gminny Zespół Oświaty.
 3. Patronem medialnym jest Czas Chojnic.
 4. Olimpiada odbędzie się w Hali Centrum Parku w Chojnicach przy ulicy H. Wagnera 1 oraz na terenie trawiastym wokół Centrum Parku w dniu 07.06.2018r. (czwartek) w godz. 9:00 - 14:00.
 5. Każda drużyna liczy 8 zawodników biorących udział w konkurencjach sportowych oraz kibiców
  w liczbie 17 dzieci (razem do 25 dzieci).
 6. Każda drużyna powinna posiadać jednakowe stroje. Każda drużyna powinna mieć wyznaczonego kapitana, który będzie oznaczony dodatkowym emblematem.
 7. Przewiduje się również konkurencję przygotowaną przez Straż Miejską o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
 8. Olimpiada przeznaczona jest dla dzieci 6-letnich z Miasta i Gminy Chojnice.
 9. Po raz pierwszy dopuszcza się kibiców.

10.  Olimpiada podzielona będzie na dwie części: I – konkurencje rozegrane w Hali Centrum Parku,
II- konkurencje przygotowane przez Straż Miejską, III – wspólne zabawy na terenie trawiastym
przy Centrum Parku Chojnice.

11.  Dzieci otrzymają posiłek w postaci kiełbaski z grilla, będą również lody, wata cukrowa i inne słodkości.

12.  Wszystkie dzieci będą mogły korzystać z dmuchańców.

13.  Czas umilał będzie animator zabawy, przybędzie gość specjalny, a także inne atrakcje.

14.  Prosimy o przyniesienie ze sobą kocy czy pledów, aby dzieci miały swoje piknikowe miejsce.

15.  Zabawy i gry uwzględniać będą w równym stopniu gry skoczne, bieżne, rzutne oraz zabawy ruchowe   dostosowane do wieku dzieci.

16.  Olimpiada prowadzona będzie przez sędziego głównego i sędziów pomocniczych.

17.  Spory rozstrzygać będzie sędzia główny.

18.  Dzieci będą walczyć o Puchar Dyrektora Zespół Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach.