Ćwiczymy motorykę małą

| Opublikowane w: Żabki 2021/2022

Motoryka mała to przede wszystkim sprawne funkcjonowanie dłoni i palców.
Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki małej są:
– kontrolowane i precyzyjne ruchy rąk i palców
– chwytanie przedmiotów
– świadome manipulowanie przedmiotem
– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej