Dyżur wakacyjny

| Opublikowane w: Aktualności
Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice

Informujemy, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 3 odbywać się będzie w dniach od 1 sierpnia do 12 sierpnia.
1. Rodzice dzieci z Przedszkola nr 3 deklarują obecność w czasie dyżuru wakacyjnego u wychowawcy grupy w terminie do 15 czerwca. Prosimy o podanie informacji dotyczącej terminu i godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
2. W przypadku, gdy dziecko ma uczęszczać na dyżur do innej placówki, rodzic wypełnia kartę zapisu z danego przedszkola zgodnie z zamieszczonym wzorem i przekazuje do sekretariatu właściwego przedszkola.
3. Wypełnione karty zgłoszeń należy przesłać do 15 czerwca 2022 r. na adres mailowy przedszkoletrojka@onet.pl lub złożyć w sekretariacie przedszkola.
4. Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 3 będzie realizowany w godzinach 6:30 – 16:00. Rodzic jest zobowiązany przyprowadzić dziecko do godziny 8:00.
5. Dziecko otrzymuje 3 posiłki dziennie:  śniadanie, obiad, podwieczorek. Stawka dzienna za żywienie wynosi 12,50 zł.
5. Opłatę za wyżywienie oraz pobyt dziecka na dyżurze zostanie obliczona na podstawie złożonej karty zapisu (zdeklarowana ilość dni i ilość godzin). Informacja o wysokości opłaty zostanie podana telefonicznie.
Rodzice dokonują opłaty za przedszkole przed rozpoczęciem dyżuru w terminie do 22 czerwca na konto o nr 94 1020 1491 0000 4402 0098 0938.

  • 11 lipca - 29 lipca Przedszkole Katolickie w Chojnicach
  • informacja/karta zgłoszenia

 

Wypełnione dokumenty należy składać w placówce, do której podczas wakacyjnego dyżuru będzie uczęszczało dziecko. Informacje na temat dyżurów znajdują się również na stronach internetowych placówek.