NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/24 TRWA

| Opublikowane w: Aktualności
NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/24 TRWA

Szanowni Państwo

W DNIACH 1- 17 MARCA TRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024

KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW NIE WPŁYWA NA WYNIK REKRUTACJI

Prosimy o zapoznanie się z warunkami pobierania i składania deklaracji przyjęcia dziecka do przedszkola:

  • wnioski można pobrać w formie elektronicznej:

Deklaracja zgłoszenia dziecka do Przedszkola nr 3 tutaj

Oświadczenia tutaj

Uchwała załączniki tutaj

 

KOMPLETNY WNIOSEK ZAWIERA DEKLARACJĘ, OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI

WNIOSKI NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE


  • wnioski w formie papierowej można pobrać w przedsionku przedszkola od 1 do 17 marca,

znajduje się tam również skrzynka, w której można pozostawić wypełniony wniosek.

Wszelkich informacji udzialamy telefonicznie pod nr 52 565 20 60 oraz w sekretariacie w godz. 7:00- 15:00

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chojnice tutaj


Do deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:

- akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia

- orzeczenie o niepełnośprawności kandydata

- orzeczenie o niepełnośprawności rodziców kandytata (jednego lub obojga)

- orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

- dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą kandydata

- kopia decyzja dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczona za zgodność z ogyginałem przez dyrektora szkoły