Zajecia przyrodnicze

| Opublikowane w: Jeżyki 2023/2024

20 listopada Jeżyki wzięły udział w zajęciach przyrodniczych przeprowadzonych przez Pania Justynę  na temat pomocy ptakom w przetrwaniu zimy. Dzieci dowiedziały się czym można dokarmiać ptaki a czego lepiej unikać. Jak umiejscowić karmnik aby inna zwierzyna go nie zniszczyła. Na koniec dzieci wykonały własne karmniki.