Książeczka sensoryczna

| Opublikowane w: Żabki 2023/2024

Tematem popoludniowych zajęć były "Dzieci z niepełnosprawnościami". Dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance uwrażliwiającej na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Celem zajęć było wzbudzenie chęci pomocy bezinteresownej, pomoc w pokonywaniu barier, współdziałania i współuczestniczenia w życiu z osobami o specjalnych potrzebach. Dzieci wspólnie stworzyły książeczkę sensoryczną, a na koniec pokolorowały kolorowankę - Niepełnosprawność w kolorach.