Segregacja ważna sprawa

| Opublikowane w: Żabki 2023/2024

Dzisiaj  naszą grupę odwiedziła Pani Regina Bluma z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci na temat znaczenia segregacji śmieci oraz wpływu recyklingu na środowisko.

Dzisiejsza wizyta rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia, podczas którego dzieci dowiedziały się w jaki sposób funkcjonuje Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Następnie, przy użyciu kolorowych pojemników na odpady, Pani Regina omówiła jak prawidłowo segregować śmieci. Dzieci miały okazję samodzielnie sortować odpady, co sprawiło im dużo radości.

Pani Regina zaprezentowała nam, jak wyglądają różne materiały po przetworzeniu, przed ich ponownym wykorzystaniem. Na zakończenie, każde dziecko otrzymało ekokolorowankę.

Dzieci wykazały duże zainteresowanie tematem i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Wizyta była bardzo udana i przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej wśród naszych przedszkolaków. Pani Regina wykazała się dużą wiedzą i umiejętnością przekazywania jej w interesujący sposób.

Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawie przeprowadzone zajęcia.