Urodziny Dorotki

| Opublikowane w: Pszczółki 2023/2024

Niech ten radosny, wspaniały dzień
na zawsze Twe troski, odsunie w cień.
I niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat.

STO LAT!