Uwaga rodzice

| Opublikowane w: Aktualności
Uwaga rodzice

W dniach 15–19 kwietnia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 nie będzie zapewniał zajęć opiekuńczych w Przedszkolu nr 3, gdyż nauczyciele oddelegowani są do komisji egzaminu ósmoklasisty.

 

Dyrektor ZSP 3