Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała”

| Opublikowane w: Aktualności
Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała”

W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z Przedszkola nr 3, pod czujnym okiem koordynatora pani Karoliny Ginter, brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała", upamiętniającym setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej dumy z bycia Polakiem, a także wzmacniać więzi i integrować placówki oświatowe z terenu całej Polski i Kresów.

Za aktywny udział Przedszkole nr 3 w Chojnicach otrzymało podziękowania od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy. Do listu dołączona była flaga – symbol naszej tożsamości i znak przynależności do polskiej wspólnoty.

Dziękujemy za wyróżnienie. Wielki to dla naszego przedszkola zaszczyt, znaleźć się w gronie najlepszych.