Nabór na rok szkolny 2020/2021

| Opublikowane w: Aktualności
Nabór na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynamy nabór do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach

od 3 - 20 marca 2020 r.,

termin w postępowaniu uzupełniającym 15 - 19 czerwca 2020 r.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać tutaj: deklaracja zgłoszenia,

załączniki, oświadczenia.

Wypełnione druki wraz z załącznikami (akt urodzenia/odpis aktu urodzenia, orzeczenia o niepełnosprawności, dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą kandydata, kopia decyzji dyrektora szkoły obwodowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły),

należy składać wyłącznie w sekretariacie Przedszkola nr 3, przy ul. Młodzieżowej 44 w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2020 r.