ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

I. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w zabawie.

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych i sytuacji zabawy.

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego zapinania guzików, zakładania szalików, itp.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

II. ZWIERZĘTA ZIMĄ

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

III. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni– posługiwanie się zwrotami z tej strony, z drugiej strony, pomiędzy.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej.

Kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń zgodnie z instrukcją.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.

Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.

IV. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.

Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.

Rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

„ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI – ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE”

Tekst piosenki:

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

1. Jajko, żółtko ubić w misce,
Dodać mąki oczywiście,
Dużo miodu plus kakao
I wymieszać masę całą.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

2. Ciasto trzeba przygotować,
I porządnie rozwałkować,
Powycinać różne wzory,
Już piekarnik otworzony.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

3. Czas pieczenia bardzo ważny,
Dziesięć minut – to wystarczy
I pierniczki są gotowe,
Pyszne, słodkie, wyjątkowe.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

 

Wierszyk

Zima – W. Zechenter

Wesoło idzie na spacer zima,
za rączki małe bałwanki trzyma,
gdy się zaśmieje, śnieg z nieba leci,
aby na sankach śmiała się dzieci.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

I. NA STAREJ FOTOGRAFII

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.

Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.

Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.

II. JESIENNA MUZYKA

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

III. CIEPŁO I MIŁO

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

IV. MALI ARTYŚCI

Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.

Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

Rozwijanie postawy szacunku do innych osób – dzieci i dorosłych;

Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach wymagających przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.

Zachęcanie do szukania wsparcia w sytuacjach dla dziecka trudnych.

Wdrażanie do panowania nad emocjami, zwłaszcza trudnymi.

HYMN POLSKI

1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Wiersz - "Polak Mały"

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

I. W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

II. JESIENIĄ W PARKU

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

III. JESIENIĄ W LESIE

Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las, borowik, maślak, cebula.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

IV. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.

Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.


PIOSENKA - "Co przyniesie jesień?"

1. Przyszedł do nas wrzesień,

a z nim Pani Jesień

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Kosz kolorów miała.

Listki malowała.

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Ref. Jesień, jesień, jesień

– co nam dziś przyniesie?

Pędzlem namaluje kolorowy świat.

Jesień, jesień, jesień

- co nam dziś przyniesie?

Wiatr zawieje, deszcz popada.

Kapu, kapu, kap.

Jesień, jesień, jesień …

2. Włosy wiatr poplątał,

listki nam posprzątał,

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Dmucha sobie z góry.

Poprzeganiał chmury.

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Ref. Jesień, jesień, jesień …

3. Deszcz zapukał w okno.

Patrzcie! Listki mokną!

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Weź parasol w rękę.

Zanuć dziś piosenkę!

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I. W PRZEDSZKOLU

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.

II. JA, TY I ŚRODOWISKO

Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

III. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.

Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.

Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.

Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.

IV. DARY JESIENI

Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.

Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PIOSENKA - "Dzień Przedszkolaka"

"Wszyscy swoje święto mają, święto mają
Tańczą skaczą i śpiewają, i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają

Ref: Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj
To święto Ani Basi i Krzysia
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami kto tylko chce

Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka
Że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka

Ref: Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj
To święto Ani Basi i Krzysia
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami kto tylko chce."