Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc styczeń w grupie Biedronki (3,4-latki)

I  Tydzień (02-05.01)- Nadchodzi Nowy Rok Wylicza zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla pór roku Opisuje zwyczaj witania nowego roku Wypowiada się na forum grupy na temat własnych upodobań Przedstawia rozumienie świata w zabawie dramowej
II Tydzień (09-13.01)- Sporty zimowe
1. Poznanie zasad sportowego zachowania
2. Utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego zjeżdżania z górki na sankach.
3. Poznanie łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej
4. Różnicowanie sposobów poruszania się, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej i przestrzennej.
III Tydzień (16-20.01)- Dzień Babci i Dziadka
1. Poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych
2. Poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, utrwalanie znajomości nazw członków rodziny i poznawanie relacji ich łączących
3. Wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby starsze
4. Utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami
IV Tydzień (23-27.01)- Karnawał
1. Poznanie znaczenia słowa karnawał, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
2. Poszerzanie słownictwa obcojęzycznego, poznanie znaczenia słów: przebranie, ubranie
3. Utrwalanie znajomości nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna)
4. Poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, rozwijanie umiejętności wokalnych i pamięci muzycznej

Piosenka miesiąca:
„Babciu droga babciu”
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy tup-tup-tup
Teraz babciu ty to zrób!
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy raz dwa trzy
Teraz babciu zrób to ty.
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy raz, dwa, trzy
Teraz babciu podskocz ty!
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy ci,
Teraz babciu daj nam ty!
Wiersz miesiąca:
,,Dzień Babci i Dziadka”
Dla kogo ta laurka
w słońcu, w zieleni,
w chmurkach?
Dla kogo każda wnuczka,
dla kogo każdy wnuczek
maluje dzisiaj kwiaty,
przynosi upominek?
Dla kogo jest ten wierszyk
i życzeń sto od dzieci?
Już wiecie?
Oczywiście – dla wszystkich
babć i dziadków na świecie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc grudzień w grupie Biedronki (3,4-latki)

I  Tydzień (05-09.12)- Wiadomość z daleka


1. Poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
2. Poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych).
3. Utrwalanie pojęć duży i mały.
4. Poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej.

II Tydzień (12-16.12)- Zima tuż-tuż….


1. Poznanie sposobów ochrony przed zimnem
2. Poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
3. Poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie pojęć: duży, mały.
4. Utrzymywanie ciała w jednej pozycji, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze.

III Tydzień (19-23.12)- Przygotowania do świąt


1. Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
2. Poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia .
3. Poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji.
4. poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami.

IV Tydzień (27-30.12)- Hej kolęda, kolęda..


1. Utrwalenie znajomości nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat.
2. Rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych, rozwijanie tężyzny fizycznej.
3.Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych.
4. Ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych
Piosenka miesiąca:


„Kochany Mikołaj” – Śpiewające Brzdące


Już śniegiem zima świat okryła
Już wigilijna przyszła noc
Już ktoś zagląda do komina
To z siwą brodą przemiły gość
Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam
Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się
Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam
Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się
Choć bardzo zimno jest na dworze
Choć śniegu dużo aż po pas
Choć wszystko skute grubym lodem
On się nie boi odwiedzi nas
Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam
Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się
Nasz kochany Mikołaj
Dziś prezenty rozda nam
Pod choinkę włoży je
Byśmy mogli cieszyć się

Wiersz miesiąca:
„Mikołaj”
Mikołaju usiądź z nami wkoło
pobawimy się wesoło.
Zatańczymy wokoło choinki,
chłopcy i dziewczynki.
Zaklaszczemy, zaśpiewamy
i prezenty wszystkim damy.

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc listopad   w grupie Biedronki (3,4-latki)

I  Tydzień (31.10-04.11)-W świecie wyobraźni
1.Wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonali umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć
2. Rozwija świadomość fonologiczną i słuchu fonematycznego, odróżnia fikcję od rzeczywistości.
3.Rozumie pojęcia marzenie, rozwija umiejętności przeliczania.
4.Poznaje różne sposoby ekspresji muzycznej, rozwija wrażliwość muzyczną, słuchu muzycznego.

II Tydzień (07-10.11)- Mała i duża ojczyzna
1.Poznaje pojęcia: mapa, symbole, Polska, rozwija umiejętności ilustrowania pojęć ruchem.
2.Używa pojęć : dom, mieszkańcy domu, dokonuje analizy sylabowej.
3.Poszerza wiedzę o wyglądzie miast, rozwija umiejętności przeliczania,
4.Poznanie nowej piosenki, odróżnianie krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego.

III Tydzień (14-18)- Nasze ciało
1.Poznaje podstawowe wiadomości na temat przygotowań do zimy.
2. Poszerza wiedzę na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce.
3. Poznaje wybrane piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtuje słuch muzyczny.
4. Utrwala wiadomości na temat wiewiórki, jeża i ptaków.

IV Tydzień (21-25.11)- Przygotowania do zimy
1.Utrwala znajomość nazw części ciała, poznaje zawodu lekarza.
2. Poznaje zasady utrzymania higieny jamy ustnej. Poznanie zawodu stomatologa.
3.Poznanie nazw różnych aktywności fizycznych.
4.Kształtowanie nawyku mycia zębów.

V Tydzień (28.11-02.12)- Zima tuż-tuż
1.Poznaje sposoby ochrony przed zimnem, rozpoznaje części odzieży.
2.Poznaje cechy zimowego krajobrazu.
3.Poznaje figury geometryczne (trójkąt, koło, kwadrat). Utrwalenie pojęć: duży, mały.
4.Potrafi utrzymać ciało w jednej pozycjiWiersz miesiąca: „Kto ty Jesteś?- Polak mały” – Władysław Bełza
Kto ty jesteś? Polak mały!
Jaki znak twój? Orzeł biały!
Gdzie ty mieszkasz? Między swymi!
W jakim kraju? W polskiej ziemi!
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną!
Czym zdobyta? Krwią i blizną!
Czy ją kochasz? Kocham szczerze!
A w co wierzysz? W Polskę wierzę!
Piosenka miesiąca:
„Mazurek Dąbrowskiego- Hymn Polski”

Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Ref. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Ref. Marsz, marsz ...
Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Ref. Marsz, marsz ... Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany - Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany.
Ref. Marsz, marsz ...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

na miesiąc październik  w grupie Biedronki (3,4-latki)

 

I  Tydzień : Jesień w sadzie

 1. Poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią.
 2. Poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców.
 3. Rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania

II Tydzień : Jesień w ogrodzie

 1. Wskazuje podobieństwa między ilustracjami.
 2. Wymienia nazwy i opisuje wygląd warzyw, rozpoznaje warzywo dotykiem.
 3. sprawnie i samodzielnie ubiera się i rozbiera w szatni

III Tydzień : Jesienny krajobraz

 1. Wymienia cechy środowiska przyrodniczego (lasu, parku).
  1. Uważnie słucha czytanego tekstu, przedstawia dalszą część opowiadania według swojego pomysłu.
  2. Wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
  3. Prawidłowo przelicza elementy zbioru.

IV Tydzień : Deszczowa pogoda

 1. Wymienia nazwy dni tygodnia.
 2. Posługuje się pojęciami dotyczącymi pogody.
 3. Właściwie wskazuje ubrania, dostosowane do pogody i pory roku, wskazuje części garderoby pasujące do jesiennej pogody.
 4. Wskazuje prawdziwe i fałszywe wypowiedzi dotyczące jesiennej pogody.

 

Wiersz miesiąca:

Jestem Jesień- Maria Terlikowska

 

Jestem jesień z pełnym koszem

z pełnym koszem

Dobre rzeczy wam przynoszę

wam przynoszę.

Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery,

pomidory i selery.

Przyszła jesień do gosposi

do gosposi.

Czy gosposia o coś prosi,

o cos prosi.

Mam kapustę do kwaszenia,

dobre grzyby do suszenia, dobre grzyby do suszenia.

Idzie jesień z wielkim koszem,

z wielkim koszem.

Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę!

Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki

i chowają do spiżarki.

 

Piosenka miesiąca:
„Dla nauczyciela” Agata Wójtowicz

Kto zawsze ma na twarzy słońce
I spokojny miły głos kto odpowiedzi
Zna tysiące na męczących pytań stos


Kto urwisowi da cukierka i kto zabaw
Wiele zna ta to jest nasza pani
Nauczycielka Dla niej piosenka ta

 

Nauczyciel dobrze wie jak wesoło
Uczyć się nauczyciel dobrze wie
Że nauka to zabawna sprawa


Nauczycie dobrze wie ile w głowie
Zmieści się nauczyciel dobrze wie że
Nauka to jest super sprawa

 

Kto mnie nauczył liter pierwszych bym
Je w słowa składać mógł I kto mi czyta
Setki wierszy i bajeczek w dzień po dniu


Kto w każdej chwili zagra w berka i na
Nudę sposób ma Tak to jest nasza pani
Nauczycielka Dla niej piosenka ta

Nauczyciel dobrze wie jak wesoło
Uczyć się nauczyciel dobrze wie
Że nauka to zabawna sprawa


Nauczycie dobrze wie ile w głowie
Zmieści się nauczyciel dobrze wie że
Nauka to jest super sprawa

 

 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne
w grupie dzieci 3-4 letnich wrzesień 2022 r.

I . Poznajmy się

 1. Poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 2. Doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała.
 3. Poznanie miejsc w sali, poznanie sposobów na mieszanie kolorów.
 4. Utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy.

II . W naszym przedszkolu

 1. Rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu.
 2. Rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania.
 3. Poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw.
 4. Poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych.

III.  Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

 1. Poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc.
 2. Poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, podawanie nazw kolorów.
 3. Rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, uważnego słuchania, rozwijanie współpracy, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych.
 4. Poszerzenie wiedzy o cechach koleżanek i kolegów, poznanie rymowanki, rozwijanie umiejętności przeliczania.

IV.  Bezpieczni na drodze

 1. Poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

2. Rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

3. Poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji.

4.Poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalanie znajomości nazw i kształtu wybranych figur geometrycznych.

Piosenka- „Jestem sobie przedszkolaczek”

Jestem sobie przedszkolaczek
Nie grymaszę i nie płaczę
Na bębenku marsza gram
Ram tam tam ram tam tam
Na bębenku marsza gram
Ram tam tam ram tam tam

 

Mamy tu zabawek wiele
Razem bawić się weselej
Bo kolegów dobrych mam
Ram tam tam ram tam tam
Bo kolegów dobrych mam
Ram tam tam ram tam tam

 

Mamy klocki kredki farby
To są nasze wspólne skarby
Bardzo dobrze tutaj nam
Ram tam tam ram tam tam
Bardzo dobrze tutaj nam
Ram tam tam ram tam tam

 

Kto jest beksą i mazgajem
Ten się do nas nie nadaje
Niechaj w domu siedzi sam
Ram tam tam ram tam tam
Niechaj w domu siedzi sam
Ram tam tam ram tam tam

 

„PRZEDSZKOLE – PIERWSZY KROK”


Wrzesień nowy szkolny rok,

witamy przedszkole, to nasz pierwszy krok.

Nasza pani na nas czeka,

pięknie do nas się uśmiecha.

Kraina przygód się otwiera

i wszystkie dzieci w podróż zabiera.

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

I DZIEŃ DZIECKA

 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

II WAKACJE TUŻ-TUŻ…

 • Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo – skutkowych i sekwencji czasowych.
 • Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
 • Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc w sytuacji zagrożenia;

III KOLORY LATA

 • Poznanie zawodów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem;
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
 • Wdrażanie do śpiewu umiarkowanym głosem, z zachowaniem linii melodycznych piosenek;
 • Zachęcanie do gry na instrumentach melodycznych;

IV JUŻ WAKACJE

 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia prac plastycznych i improwizacji muzycznych i ruchowych;
 • Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
 • Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

 

Piosenka: Kolorowe lato

Jak zwykle co roku o tej samej porze 

z walizkę zjawiło się lato nad morzem 

rzuciło promyków złocistych tysiące

porwało do tańca motyle na łące.

Ref: Kolorowe lato

lato kolorowe

włożyło słomkowy kapelusz na głowę.

Gdy kapelusz zdejmie

sypnie pomysłami

nie będzie w wakacje nikt nudził się z nami.

 

Wiersz: ,,Letnia ulewa” Irena Suchorzewska

Przed chwilą słońce.
Nagle ... ulewa!
Bije o ziemię,
bije o drzewa,
na szybach dzwoni
i w rynnach śpiewa,
w kałużach pluszcze
letnia ulewa.

I znowu cicho.
Znowu pogoda.
W całym ogrodzie
kałuże, woda...
Po ścieżkach płyną
srebrne strumyki...
Prędko! Zbierajmy l
leśne kamyki,
port budujmy,
gdzie płytkie morze.
Tamy stawiajmy
w ciepłym jeziorze.
Puszczajmy łodzie
z listeczków gruszy,
nim ziemię znowu
słońce osuszy...

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

I Jak powstaje książka?

 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.
 • Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.
 • Wyrabianie dbałości o ład i porządek.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.
 • Usprawnianie narządów artykulacji.

II Na łące

 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom dostrzegania wprowadzanych zmian – dokładanie, odkładanie i określnie wyniku dodawania i odejmowania oraz.
 • Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.
 • Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną – aktywizowanie dzieci podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.

III  Mama i tata

 • Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.

IV Moje zwierzątko

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.
 • Budzenie zainteresowania książką i czytaniem
 • Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

Piosenka: Jesteś mamo skarbem mym

Kiedy mija noc i dzień nastaje
Zawsze mówisz mi "witaj kochanie"
Po czym tulisz mnie, czule całujesz
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję

Proszę otwórz serce swe
Niech w nie wpadną słowa te
Które Tobie teraz ja
Podarować właśnie chcę

Jesteś mamo skarbem mym
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam
Wszystko Tobie jednej dam
Jesteś mamo skarbem mym
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam
Wszystko Tobie jednej dam

Kiedy mija dzień i noc nastaje
Mówisz miłych snów, moje kochanie
Po czym tulisz mnie, czule całujesz
Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję

Proszę otwórz serce swe
Niech w nie wpadną słowa te
Które Tobie teraz ja
Podarować właśnie chcę

Jesteś mamo skarbem mym
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam
Wszystko Tobie jednej dam
Jesteś mamo skarbem mym
Kocham Ciebie z całych sił
Jesteś wszystkim tym co mam
Wszystko Tobie jednej dam

Wiersz: „ Mamo, mamo, coś Ci dam”

„Mamo, mamo coś Ci dam:
Jedno serce, które mam,
A w tym sercu róży kwiat
Mamo, mamo, żyj sto lat!”

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

I NA WSI

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
 • Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.
 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.

II PRACA ROLNIKA

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
 • Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

III CHRONIMY ŚRODOWISKO

 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przelicznie sylab w słowie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

IV KTO TY JESTEŚ

 • Kształtowanie umiejętności liczenia i działania na zbiorach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas zabaw z kodowaniem, odgadywanie zagadek.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

 

Piosenka "Pisanki"

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

 

Wierszyk "Wielkanoc"

Mówi zając do baranka,
jaka piękna ta pisanka,
wtem z jajeczka wyszła kurka,
nastroszyła swoje piórka,
teraz biega, głośno krzyczy,
że wesołych świąt Wam życzy!

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

I OZNAKI WIOSNY

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Nabywanie odporności poprzez pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.

II WSZYSTKO ROŚNIE

 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
 • Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.

III PRACOWITA WIOSNA

 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji za pomocą znaków, symboli.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.

IV ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
 • Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
 • Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

 

Piosenka: Maszeruje wiosna

Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Wiosno wiosno
Nie zapomnij o nas
Każda trawka chce
Być już zielona
Gdybyś zapomniała inną
Drogą poszła
Zima by została mroźna

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Wiersz: O wiośnie

Dalej, dalej do ogródka dzieci
Już nas wiosna wita
Słońce jasno świeci

Patrzcie, patrzcie wkoło
Zielenią się drzewa
Ślicznie rosną kwiatki
Dźwięcznie ptaszek śpiewa

Dla każdego dziecka
Czerwcowa pogoda
Poziomka pachnąca
Wiąże dziś dziewczynkom
Kokardy ze słońca

Chłopcom złote żagle
Rozpina na chmurze
Zaprasza w dalekie
Podniebne podróże

I biegnie z bukietem
Przez ogromny świat
Dla każdego dziecka
Niesie jeden kwiat

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

I. Karnawał

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka – zachęcanie do posługiwania się wprowadzanymi pojęciami;
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowo- wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

II. Dawno temu

 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Stwarzanie okazji do rozwijania samodzielności – porządkowanie zabawek, nakładanie ubrań wierzchnich, próby zapinania guzików, butów, nakładania czapek, szalików, rękawiczek.

 

PIOSENKA:

„SING SING – ZIMA, ZIMA, ZIMA”

NA SANECZKI PÓJDE Z TATĄ ,ŚNIEG ZA OKNEM PRUSZY JUŻ

CZAPKA, SZALIK TO PODSTAWA, CIEPŁĄ KURTKĘ TAKŻE WŁÓŻ

BAŁWAN CZEKA TUŻ ZA ROGIEM, JUŻ UŚMIECHA DO MNIE SIĘ

ROZPOCZYNA SIĘ ZABAWA, WSZYSCY W KOŁO CIESZA SIĘ

REF. ZIMA, ZIMA, ZIMA ZA OKANMI PADAD ŚNIEG

DZIEŃ SIĘ JUŻ ZACZYNA SANKI, BAŁWAN CZEKA MNIE

ZIMA, ZIMA, ZIMA PRZYSZŁA DO NAS BIAŁO JEST X2

CHOĆ MRÓZ SZCZYPIE W NOSY, BARDZO LUBIĘ KIEDY Z NAMI JEST

2. BIAŁE CHMURKI JAK PODUSZKI, SYPIĄ NA NAS Z NIEBA PUCH

ŁYŻWY, NARTY JUŻ GOTOWE, ŚNIEŻKI TAKŻE POSZŁY W RUCH

JEST ZABAWA NA CAŁEGO, DZWONKI SŁYCHAĆ DZYŃ, DZYŃ, DZYŃ

BAŁWAN JEST JUŻ MYM KOLEGĄ, PIOSENECZKO DLAJE PŁYŃ

REF. ZIMA, ZIMA, ZIMA ZA OKANMI PADAD ŚNIEG

DZIEŃ SIĘ JUŻ ZACZYNA SANKI, BAŁWAN CZEKA MNIE

ZIMA, ZIMA, ZIMA PRZYSZŁA DO NAS BIAŁO JEST X2

CHOĆ MRÓZ SZCZYPIE W NOSY, BARDZO LUBIĘ KIEDY Z NAMI JEST

ZIMA, ZIMA, ZIMA…. ZIMA, ZIMA, ZIMA…

 

WIERSZ:

W karnawale, w karnawale

W karnawale, w karnawale
Dookoła wielkie bale,
Gdy orkiestra pięknie gra,
Dobry humor każdy ma!

Bal maskowy, bal maskowy

Jest naprawdę pomysłowy,

Można przebrać się za jeża,
Krasnoludka lub rycerza.


Wszędzie sami przebierańcy,

Zorro w czarnej masce tańczy,
I Smerfetka razem z nim,
Nie wiadomo, kto jest kim...

W karnawale, w karnawale

Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.

autor: Zbigniew Dmitroca

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

I.   SKOK W NOWY ROK

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Rozwijanie samodzielności w zapinaniu guzików i zasuwaniu suwaków;

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

II.  WSZĘDZIE BIAŁO

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie ptaków, pomoc zwierzętom w schronisku.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

III.   BABCIA I DZIADEK

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda, narty, sanki, zegary.

IV. ZIMOWE ZABAWY

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Wdrażanie do okazywania szacunku innym ludziom, szczególnie osobom starszym.

 

„BABCIU DROGA BABCIU„

Tekst piosenki:

Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy – tup, tup, tup,
teraz babciu Ty to zrób!

Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy – raz, dwa, trzy,
teraz babciu podskocz Ty!

Babciu, droga Babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy – raz, dwa, trzy,
teraz dziadku zrób to Ty!

Babciu, droga Babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy Ci,
teraz dziadku daj nam Ty!

Wierszyk:

„MOI DZIADKOWIE”

B. Szelągowska

„Babcia i dziadek

są tacy wspaniali
i zawsze chętnie
bawią się z nami.
Lubimy z Wami
spędzać czas.
Babciu i dziadku
kochamy was!”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

I. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami w zabawie.

Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych i sytuacji zabawy.

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego zapinania guzików, zakładania szalików, itp.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

II. ZWIERZĘTA ZIMĄ

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

III. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni– posługiwanie się zwrotami z tej strony, z drugiej strony, pomiędzy.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej.

Kształtowanie umiejętności wykonywania poleceń zgodnie z instrukcją.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.

Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.

IV. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.

Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.

Rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

„ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI – ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE”

Tekst piosenki:

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

1. Jajko, żółtko ubić w misce,
Dodać mąki oczywiście,
Dużo miodu plus kakao
I wymieszać masę całą.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

2. Ciasto trzeba przygotować,
I porządnie rozwałkować,
Powycinać różne wzory,
Już piekarnik otworzony.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

3. Czas pieczenia bardzo ważny,
Dziesięć minut – to wystarczy
I pierniczki są gotowe,
Pyszne, słodkie, wyjątkowe.

Ref: W święta każde dziecko wie,
Jak pierniczki robi się.
I ja też się na tym znam,
Palce lizać mówię Wam.

 

Wierszyk

Zima – W. Zechenter

Wesoło idzie na spacer zima,
za rączki małe bałwanki trzyma,
gdy się zaśmieje, śnieg z nieba leci,
aby na sankach śmiała się dzieci.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

I. NA STAREJ FOTOGRAFII

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.

Rozwijanie sprawności manualnej podczas klejenia, lepienia.

Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nożyczkami – próby cięcia po linii prostej.

II. JESIENNA MUZYKA

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

III. CIEPŁO I MIŁO

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą, przeliczanie sylab w wyrazach.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

IV. MALI ARTYŚCI

Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawca, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.

Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

Rozwijanie postawy szacunku do innych osób – dzieci i dorosłych;

Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach wymagających przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania.

Zachęcanie do szukania wsparcia w sytuacjach dla dziecka trudnych.

Wdrażanie do panowania nad emocjami, zwłaszcza trudnymi.

HYMN POLSKI

1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Wiersz - "Polak Mały"

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?

— W Polskę wierzę!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

I. W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

II. JESIENIĄ W PARKU

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

III. JESIENIĄ W LESIE

Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las, borowik, maślak, cebula.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

IV. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.

Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.


PIOSENKA - "Co przyniesie jesień?"

1. Przyszedł do nas wrzesień,

a z nim Pani Jesień

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Kosz kolorów miała.

Listki malowała.

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Ref. Jesień, jesień, jesień

– co nam dziś przyniesie?

Pędzlem namaluje kolorowy świat.

Jesień, jesień, jesień

- co nam dziś przyniesie?

Wiatr zawieje, deszcz popada.

Kapu, kapu, kap.

Jesień, jesień, jesień …

2. Włosy wiatr poplątał,

listki nam posprzątał,

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Dmucha sobie z góry.

Poprzeganiał chmury.

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Ref. Jesień, jesień, jesień …

3. Deszcz zapukał w okno.

Patrzcie! Listki mokną!

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

Weź parasol w rękę.

Zanuć dziś piosenkę!

Bim, bam, bom, Bim, bam, bom.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I. W PRZEDSZKOLU

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.

II. JA, TY I ŚRODOWISKO

Wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach porządkowych, samoobsługowych, higienicznych.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

III. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.

Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała, szczegółów twarzy.

Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku.

Rozwijanie słownika czynnego o nazwy atrybutów w zawodach osób pracujących w przedszkolu, policjanta, lekarza, pielęgniarki, nazw owoców.

IV. DARY JESIENI

Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Wdrażanie do posługiwanie się pojęciami oznaczającymi cechy przedmiotów – kolor, wielkość, przeznaczenie.

Kształcenie umiejętności porównywania, klasyfikowania, szeregowania, kontynuowania rytmu;

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Układanie krótkich zdań na podany temat.

Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

PIOSENKA - "Dzień Przedszkolaka"

"Wszyscy swoje święto mają, święto mają
Tańczą skaczą i śpiewają, i śpiewają
Przedszkolaki przykład dają, przykład dają
I też swoje święto mają, święto mają

Ref: Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj
To święto Ani Basi i Krzysia
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami kto tylko chce

Ogród z panią przystroimy, przystroimy
Sto balonów wypuścimy, wypuścimy
Będzie to wiadomość taka, właśnie taka
Że dziś jest dzień przedszkolaka, przedszkolaka

Ref: Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj
To święto Ani Basi i Krzysia
W dzień przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami kto tylko chce."