ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE


NA MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

 

I. Poznajmy się!

1. poznanie sposobów witania się z różnymi osobami, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

2. poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji, nawiązywanie relacji rówieśniczych

3. utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych,

4. formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego,

II. W naszym przedszkolu

1. zapoznanie z osobami pracującymi w przedszkolu, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania,

2. poznanie zasad bezpieczeństwa,

3. utrwalenie przemienności dni tygodnia, poznanie sposobów pozbycia się wirusów i bakterii z dłoni, rozwijanie zainteresowań badawczych,

4. wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

1. poznanie słów oznaczających przeciwieństwa,

2. układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego,

3. wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie,

4. poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, poznanie znaczenia słowa „przyjaciel”, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób,

IV. Bezpieczni na drodze

1. rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze,

2. poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,

3. poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji,

4. poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych,

 

 

Kodeks naszej gromady

sł. Marlena Szeląg, muz. Krzysztof Mroziński

Mówimy „dzień dobry” i „do widzenia”,
nie grymasimy podczas jedzenia.
W zajęciach chętnie uczestniczymy,
razem się bawimy i razem uczymy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady.
Są kodeksem naszej przedszkolnej gromady.
Dzięki nim jest zawsze bezpiecznie i miło,
dzięki nim się wiele przyjaźni zrodziło!

Pomagamy sobie i się dzielimy,
Za ręce chętnie w grupie chodzimy.
Innych słuchamy, o porządek dbamy,
w ciszy się bawimy i się nie kłócimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady...

Jesteśmy mili i samodzielni,
Zawsze być chcemy bardzo uprzejmi.
Z szacunkiem do siebie się odnosimy,
młodszym pomagamy i prawdę mówimy.

Ref.: To zasady ważne, to nasze zasady...

 

 

Sznurowadła- Wanda Chotomska

Komu myśl do głowy wpadła,
by wymyślić sznurowadła?
Kto nas skazał na torturki,
by przez dziurki przewlec sznurki?
Wynalazca sznurowadeł
to na pewno był ktoś taki,
kto nie wiedział, że na świecie
są dzieciaki przedszkolaki.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

I. Dzień Dziecka

 1. Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 2. Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 3. Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 4. Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

II. Wakacje tuż, tuż…..

 1. Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 2. Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 3. Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 4. Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.

III. Kolory lata

 1. Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 2. Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
 3. Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 4. Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski

IV. Do widzenia przedszkole

 1. Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 2. Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 3. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 4. Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.

 

Wprowadzone litery: h, H


„Kolorowe lato”

Jak zwykle co roku o tej samej porze 

z walizkę zjawiło się lato nad morzem 

rzuciło promyków złocistych tysiące

porwało do tańca motyle na łące.

Ref: Kolorowe lato

lato kolorowe

włożyło słomkowy kapelusz na głowę.

Gdy kapelusz zdejmie

sypnie pomysłami

nie będzie w wakacje nikt nudził się z nami

 

„Portret lata”
autor: Dorota Gelnner

Oto lato na obrazku
Grzywka z trawy
Kapcie z piasku
Złote uszy, złote szelki
No i oczy jak muszelki

To jest właśnie portret lata
Man portretem motyl lata
A na ramach, jak to latem
Wciąż rozkwita kwiat za kwiatem

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC MAJ W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

 

I Jak powstaje książka?

 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.

 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

II Na łące

 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

 • Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.;

 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.

 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.

 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

III Mama i tata

 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej

  zabawy.

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

IV Moje zwierzątko

  • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.

  • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).

  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

Wprowadzone litery: ł, Ł, z, Z,
Wprowadzone cyfry: 9, 0, 10

Kocham cię ti amo je t'aime
Utwór: Śpiewające Brzdące


Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów
Ty z pewnością wiesz to wszystko
Jednak powiem to znów

Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też


Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też


Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to


Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.


Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też
Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też

WIERSZ „Mamo, Mamo, coś ci dam”

J. Kulmowa


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

 

I NA WSI

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

2.Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

3.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

4.Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

II PRACA ROLNIKA

1. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie

2. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

4. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

5. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +)

III CHRONIMY ŚRODOWISKO

1.Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

2. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

3.Nauka piosenek i pląsów.

4.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

5. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

IV KTO TY JESTEŚ?

1.Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.

2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

3. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

4.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wprowadzone litery: j, J; w, W; f, F
Wprowadzone cyfry: 8

 

PIOSENKA "ZIEMIA, WYSPA ZIELONA"

Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Venus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze,
powtarzam to każdemu .

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

Chcę poznać życie delfinów
i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla
i z kotem móc się bawić.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.

Posadźmy kwiatów tysiące.
Posadźmy krzewy i drzewa,
niech z nieba uśmiecha się słońce,
pozwólmy ptakom śpiewać.

Ref.
Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.


Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne w grupie dzieci 5-6 letnich marzec 2022r.

I . Oznaki wiosny

 1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 2. Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 3. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;

II . Wszystko rośnie

 1. Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 2. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 4. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

III . Pracowita wiosna

 1. Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 2. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
 3. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 4. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 5. Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

IV . Święta Wielkanocne

 1. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 3. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 4. Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
 5. Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

Wprowadzone litery: G, g, C, c

 

 

„Powitanie Wiosny”

Leci pliszka spod kamyczka:

- Ja się macie dzieci! Już przybyła wiosna miła, już słoneczko świeci!

Poszły rzeki w świat daleki, płyną het - do morza;

A ja śpiewam, a ja lecę, gdzie ta ranna zorza!

M.Konopnicka

„Maszeruje Wiosna”

Tam daleko gdzie wysoka sosna

Maszeruje drogą mała wiosna

Ma spódniczkę mini sznurowane butki

I jeden warkoczyk krótki

Maszeruje wiosna

A ptaki wokoło

Lecą i świergocą

Głośno i wesoło

Maszeruje wiosna w ręku Trzyma kwiat gdy go

W górę wznosi

Zielenieje świat

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę

Na ramieniu małą torebeczkę

Chętnie żuje gume i robi balony A z nich każdy jest zielony

Maszeruje wiosna

A ptaki wokoło

Lecą i świergocą

Głośno i wesoło

Maszeruje wiosna w ręku Trzyma kwiat gdy go

W górę wznosi

Zielenieje świat

Wiosno wiosno

Nie zapomnij o nas

Każda trawka chce

Być już zielona

Gdybyś zapomniała inną

Drogą poszła

Zima by została mroźna

Maszeruje wiosna

A ptaki wokoło

Lecą i świergocą

Głośno i wesoło

Maszeruje wiosna w ręku Trzyma kwiat gdy go

W górę wznosi

Zielenieje świat

 


Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne w grupie dzieci 5-6 letnich  luty 2022 r.

I. Karnawał

 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

II. Dawno temu

 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.

 

Wprowadzone litery:  n, N, s, S,

Wprowadzone cyfry: 6, 7

 

„Zima, zima, zima”

Zima, zima, zima, pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

Zasypane pola – w śniegu cały świat 
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami 
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń
Dzyń, dzyń, dzyń

 

„Planety”

B. Formy

Słońce to gwiazda, świeci na niebie.
Ciepłe promienie wysyła do Ciebie.
Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi,
może je człowiek kiedyś odwiedzi?

Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy.
Za Ziemią Mars częściowo zadbany.
Pokryty pyłem oraz skałami
i nieczynnymi już wulkanami.

A dalej Jowisz, Saturn i Uran,
Neptun hen w gwiezdnych chmurach.
Wokoło Słońca się przemieszczają
i tajemnice swoje wciąż mają.

 

 

 

 

 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne
w grupie dzieci 5-6 letnich – styczeń 2022 r.

I. Skok w  Nowy Rok

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

II. Wszędzie  biało

 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

III. Babcia i Dziadek

 • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.

IV. Zimowe zabawy

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Zapoznanie dzieci z zabawami zimowymi.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Śpiewanie piosenek o tematyce zimowej z repertuaru dziecięcego.

Wprowadzone litery:  p, P , Y, y, b, B;

Wprowadzone cyfry: 4,5

 

„Babciu, droga babciu"

Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy tup-tup-tup
Teraz babciu ty to zrób!
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy raz dwa trzy
Teraz babciu zrób to ty.
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy raz, dwa, trzy
Teraz babciu podskocz ty!
Babciu, droga Babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy ci,
Teraz babciu daj nam ty!

„Moi dziadkowie”

B. Szelągowska

Babcia i dziadek
są tacy wspaniali
i zawsze chętnie
bawią się z nami.
Lubimy z Wami
spędzać czas.
Babciu i dziadku
Kochamy Was!

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

na miesiąc grudzień w grupie (5,6-latki)

I . Świąteczne pocztówki

 1. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 2. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym, symbolicznym.
 3. Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.
 4. Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.

II. Zwierzęta zimą

 1. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 2. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 3. Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

III. Spotkanie przy wigilijnym stole

 1. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 3. Nauka piosenek i pląsów.
 4. Uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych.

IV. Świąteczne zwyczaje

 1. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
 2. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
 3. Współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw - w kole, kącikach tematycznych.

 

Wprowadzenie wzoru graficznego litery k, K, u, U.

 

Tadeusz Kubiak

Wieczór wigilijny

Biały obrus lśni na stole,

pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince

co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,

karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.

A Mikołaj pędzi…

Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju bądź już wreszcie tutaj z nami

A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie dzieci 5-6 letnich  listopad 2021r.

I Na starej fotografii

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów;
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni;

II Jesienna muzyka

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły;
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią;
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych;

III  Mali artyści

 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
 • porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech;

IV Ciepło i miło

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych;
 • Rozwijanie u dzieci odpowiedniego ubierania się w czasie chłodu i niskiej temperatury;

Wprowadzenie wzoru graficznego:

-  cyfr 2, 3

-  liter e, E, t, T, d, D, i, I

 

Piosenka: Przybyli ułani pod okienko


Przybyli ułani pod okienko

Przybyli ułani pod okienko
Pukają wołają: „puść panienko"
Pukają wołają: „puść panienko"

Zaświecił miesiączek do okienka
Zaświecił miesiączek do okienka
W koszulce stanęła w nim panienka
W koszulce stanęła w nim panienka

„O Jezu, a cóż to za wojacy"
„O Jezu, a cóż to za wojacy"
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy"
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy"

Przyszliśmy napoić nasze konie
Przyszliśmy napoić nasze konie
Za nami piechoty pełne błonie
Za nami piechoty pełne błonie

„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi"
„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi"
„Warszawę odwiedzić byśmy radzi"
„Warszawę odwiedzić byśmy radzi"


Wiersz: Kto Ty jesteś? Władysław Bełza


- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.