Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc grudzień w grupie (5,6-latki)

I . Świąteczne pocztówki

 1. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 2. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym, symbolicznym.
 3. Poznanie funkcji instytucji usługowych na przykładzie poczty.
 4. Poznanie dawnych i współczesnych sposobów komunikowania się i przesyłania informacji.

II. Zwierzęta zimą

 1. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 2. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 3. Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

III. Spotkanie przy wigilijnym stole

 1. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 2. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 3. Nauka piosenek i pląsów.
 4. Uświadomienie znaczenia kultury w życiu codziennym, stosowanie form grzecznościowych.

IV. Świąteczne zwyczaje

 1. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
 2. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
 3. Współdziałanie z grupą podczas różnych zabaw - w kole, kącikach tematycznych.

 

Wprowadzenie wzoru graficznego litery k, K, u, U.

 

Tadeusz Kubiak

Wieczór wigilijny

Biały obrus lśni na stole,

pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince

co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem,

karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.

A Mikołaj pędzi…

Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju bądź już wreszcie tutaj z nami

A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie dzieci 5-6 letnich  listopad 2021r.

I Na starej fotografii

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów;
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni;

II Jesienna muzyka

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły;
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią;
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo - skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych;

III  Mali artyści

 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci;
 • porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech;

IV Ciepło i miło

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych;
 • Rozwijanie u dzieci odpowiedniego ubierania się w czasie chłodu i niskiej temperatury;

Wprowadzenie wzoru graficznego:

-  cyfr 2, 3

-  liter e, E, t, T, d, D, i, I

 

Piosenka: Przybyli ułani pod okienko


Przybyli ułani pod okienko

Przybyli ułani pod okienko
Pukają wołają: „puść panienko"
Pukają wołają: „puść panienko"

Zaświecił miesiączek do okienka
Zaświecił miesiączek do okienka
W koszulce stanęła w nim panienka
W koszulce stanęła w nim panienka

„O Jezu, a cóż to za wojacy"
„O Jezu, a cóż to za wojacy"
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy"
„Otwieraj! Nie bój się to czwartacy"

Przyszliśmy napoić nasze konie
Przyszliśmy napoić nasze konie
Za nami piechoty pełne błonie
Za nami piechoty pełne błonie

„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi"
„O Jezu! A dokąd Bóg prowadzi"
„Warszawę odwiedzić byśmy radzi"
„Warszawę odwiedzić byśmy radzi"


Wiersz: Kto Ty jesteś? Władysław Bełza


- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swymi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.