Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne w grupie
dzieci 5-6 letnich  październik 2023

I . Jesień w sadzie, ogrodzie

 1. Poszerzanie wiadomości o owocach.
 2. Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 3. Rozwijanie umiejętności liczenia
 4. Doskonalenie sprawności manualnej,
 5. Poszerzanie umiejętności improwizowania

II . Zwierzęta jesienią

 1. Rozwijanie słuchu fonematycznego
 2. Utrwalanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
 3. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 4. Wzbogacanie wiadomości o ptakach i ich cechach.
 5. Budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy

III . Moja rodzina i mój dom

 1. Przypomnienie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu.
 2. Doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 3. Utrwalenie konkretnych  nazw warzyw
 4. Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 5. Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

IV . Domowi ulubieńcy

 1. formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji.
 2. inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci.
 3. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych: kotów, psów.
 4. Pobudzenie zainteresowania zwierzętami. Poruszenie tematu Schroniska dla zwierząt.
 5. Rozwijanie refleksu poprzez udział w zabawach przy muzyce

Wprowadzone litery: O, o, A, a, M, m, E, e

Wprowadzone cyfry: 1,2,3,4

 

Piosenka miesiąca:

„Idzie lasem Pani jesień”

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie
Korale, korale jesieni

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę


Wiersz miesiąca:

„Jeż”

W suchym lesie mieszka jeż
chcesz zobaczyć – to się spiesz!
Pod gromadką liści śpi,
gdy słoneczko złote lśni.

Jabłek nigdy nie zajada
chętnie złapie zaś owada.
I poluje tylko nocą
kiedy gwiazdki! Już migocą.

Gdy nastaje sroga zima
jeżyk drzemkę rozpoczyna.
Budzi się zieloną wiosną
kiedy młode trawki rosą.

Iwona Sallach

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE


NA MIESIĄC KWIECIEŃ W GRUPIE DZIECI 5-6 LETNICH

 

I. Od kurnika do świątecznego koszyka

 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt gospodarskich i pracy rolnika, wyrabianie szacunku do pracy rolnika, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie percepcji słuchowej
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy samców i samic poszczególnych gatunków zwierząt, kształtowanie postawy proekologicznej, wyrabianie postawy życzliwości i troski o zwierzęta, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni, dodawania w zakresie 10, prawidłowego używania liczebników porządkowych, wzbogacanie słownictwa o nazwy ptaków hodowlanych, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, sprawności manualnej, kształtowanie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, rozwijanie umiejętności manualnych, współpracy, radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

 

II.  Od pomysłu aż po dach

 • wzbogacanie wiadomości na temat życia zwierząt, rozwijanie umiejętności współpracy, rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji, przeżywanie ich w grupie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznanie kształtu litery h, H, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów, które biorą udział w budowie domu
 • zapoznanie ze znakiem większości i mniejszości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, wzbogacanie wiadomości na temat domów zwierząt, budzenie szacunku do świata przyrody
 • rozwijanie wyobraźni, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce, kształtowanie umiejętności współpracy, doskonalenie małej motoryki
 • doskonalenie zdolności manualnych, motoryki małej oraz zdolności matematycznych, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy

 

III. Dbamy o naszą planetę

 • rozwijanie postawy proekologicznej, kształtowanie nawyku dbania o planetę, budowanie poczucia odpowiedzialności za Ziemię, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
 • kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, rozwijanie umiejętności czytania symboli, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy, kształtowanie postawy proekologicznej, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski
 • wzbogacenie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, doskonalenie umiejętności przeliczania i układania działań matematycznych, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozbudzanie wyobraźni i ćwiczenie uważnego słuchania, rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie zachowań proekologicznych
 • utrwalanie poznanych wiadomości dotyczących dbania o planetę, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznawania otaczającego świata, kreatywności, umiejętności manualnych, ćwiczenie pamięci wzrokowej, kształtowanie zachowań proekologicznych, trening integracji sensorycznej

IV. W świecie książek

 • wyrabianie nawyku dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania i oglądania książek, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
 • poznanie kształtu litery f, F, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, kształtowanie właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, rozwijanie umiejętności dzielenia się
 • zapoznanie ze znakiem odejmowania, doskonalenie umiejętności przeliczania i odejmowania, rozwijanie umiejętności prawidłowego używania liczebników porządkowych, zapoznanie z procesem tworzenia książki, rozwijanie kreatywności, kształtowanie postawy szacunku do różnych zawodów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wzmacnianie pewności siebie, rozwijanie umiejętności autoprezentacji, wzbogacanie słownictwa
 • kształtowanie nawyku czytania książek, utrwalenie wiadomości dotyczących książek, rozwijanie umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności współpracy i radzenia sobie z przegraną, trening integracji sensorycznej

 

 

 

Wprowadzenie wzoru graficznego:

- liter: H,h, F,f

- znaków: -, <, >

 

 


Piosenka

 

„Pisanki”

 

Pisanki, pisanki,

jajka malowane

nie ma Wielkanocy

bez barwnych pisanek.

 

Pisanki, pisanki

jajka kolorowe,

na nich malowane

bajki pisankowe.

 

Na jednej kogucik,

a na drugiej słońce,

śmieją się na trzeciej

laleczki tańczące.

 

Na czwartej kwiatuszki,

a na piątej gwiazdki.

na każdej pisance

piękne opowiastki.

Wiersz

 

,,Już Wielkanoc”

 

Święta, Święta Wielkanocne

Jak wesoło, jak radośnie.

Już słoneczko mocno grzeje

Miły wiatr wokoło wieje.

 

Rośnie trawa na trawniku

Żółty żonkil w wazoniku.

Na podwórku słychać dzieci

Ach, jak dobrze, że już kwiecień.

 

A w koszyczku, na święcone

Jajka równo ułożone.

Śliczne, pięknie malowane

Różne wzory wymyślone.

 

Jest baranek z chorągiewką

Żółty kurczaczek ze wstążeczką.

I barwinek jest zielony

W świeże kwiatki ustrojony.