W świecie gier komputerowych

| Opublikowane w: Jeżyki 2019/2020
W świecie gier komputerowych

Gry komputerowe

Temat: W świecie gier komputerowych. 30 kwietnia, czwartek

I. Higiena poranna, czynności samoobsługowe, pomaganie w przygotowaniu śniadania.
„Komputerowe obrazy” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję wzrokową, układanie mozaikowego obrazu według wzoru – załącznik 4, 5, 6 (zadanie wykonujemy na komputerze lub drukujemy i kodujemy na kartce).

„Bawimy się gazetami” – zestaw ćwiczeń porannych (rzut do celu, wskakiwanie na gazetę, przeskakiwanie przez gazetę)

II. Zabawa grafomotoryczna – kolorowanie według kodu, karta pracy str. 8.
„Sudoku”, „Przeliczanie”, „Tyle- ile” – zadania matematyczne, karta pracy str. 9.
„Telewizor” – praca plastyczno-techniczna (wykonanie telewizora z pudełka).

III. „Dawniej i dziś” – zabawa dydaktyczna – dobieranie w pary dawnych i współczesnych środków przekazu.

Spędzamy czas na świeżym powietrzu zgodnie z ustaleniami MEN oraz restrykcjami wprowadzonymi przez rząd, które weszły w życie 25.03.2020 r.